משקל אחד: רגיל Regular       כולל: עברית + אותיות חלופיות + ניקוד       מחיר: 200₪

*Commercial license for print and web included | כולל רישיון מסחרי לדפוס ודיגיטל*

Type below to test Oliver

הקלידו פה בפונט אוליבר

לקנייה