משקל אחד: רגיל Regular       כולל: עברית + מספר אותיות חלופיות + ניקוד       מחיר: 250₪

*Commercial license for print and web included | כולל רישיון מסחרי לדפוס ודיגיטל*

Type below to test Margalit

הקלידו פה בפונט מרגלית

פונט דישמש בשימוש

לקנייה