משקל אחד: רגיל Regular       כולל: עברית + ניקוד       מחיר: 150₪

*Commercial license for print and web included | כולל רישיון מסחרי לדפוס ודיגיטל*

Type below to test Malkush

הקלידו פה בפונט מלכוש

פונט דישמש בשימוש

לקנייה