פונט כתב יד מקופלת Hebrew Font Mekupelet

*Commercial license for print and web included | כולל רישיון מסחרי לדפוס ודיגיטל*

משקל אחד: רגיל Regular       כולל: עברית + ניקוד       מחיר: 200₪

Type below to test Mekupelet

הקלידו פה בפונט מקופלת

פונט דישמש בשימוש