פונט כתב יד מרגלית Margalit Hebrew Script Font

משקל אחד: רגיל Regular            כולל: עברית + חלופיות + ניקוד        מחיר: 250₪

*Commercial license for print and web included | כולל רישיון מסחרי לדפוס ודיגיטל*

Type below to test Margalit

הקלידו פה בפונט מרגלית

פונט דישמש בשימוש