פונט כתב יד עברית - מלכוש Hebrew Font Malkush

*Commercial license for print and web included | כולל רישיון מסחרי לדפוס ודיגיטל*

משקל 1: רגיל Regular       כולל: עברית + ניקוד       מחיר: 150₪

Type below to test Malkush

הקלידו פה בפונט מלכוש

פונט דישמש בשימוש