פונט כתב יד פרסקו Hebrew Font Fresco 

*Commercial license for print and web included | כולל רישיון מסחרי לדפוס ודיגיטל*

משקל אחד: רגיל Regular       כולל: עברית       מחיר: 150₪

Type below to test Fresco

הקלידו פה בפונט פרסקו

פונט דישמש בשימוש