פונט כתב יד קלמנטינה Clementina Hebrew Font

משקל אחד: רגיל Regular       כולל: עברית + ניקוד       מחיר: 200₪

*Commercial license for print and web included | כולל רישיון מסחרי לדפוס ודיגיטל*

Type below to test Clementina

הקלידו פה בפונט קלמנטינה