פונט קליגרפי עטרת | Ateret Hebrew Font

משקל אחד: רגיל | Regular         כולל: עברית+חלופיות+ניקוד              מחיר: 350₪

*Commercial license for print and web included | כולל רישיון מסחרי לדפוס ודיגיט*

 אלמנט עיצובי עלה זית - פונט קליגרפי עטרת

...

Type below to test Ateret

הקלידו פה בפונט עטרת

בדרך כלל אני אוהבת ליצור פונטים מאוד חופשיים, עם צורות משוחררות שמרגישים בהם את היד. פה ההשראה שלי לפונט היתה מעוין קטן קליגרפי, צורה קטנה ובסיסית, אבל אחת שהרגשתי בה את כל הקסם ורומנטיקה של עברית קליגפרית, ועליה בניתי את האותיות של פונט עטרת. 

פונט כתב יד עברית, בסגנון קליגרפי. כולל ניקוד, ואותיות מוארכות ודקורטיביות, שניתן לעצב איתן עם כל הרגש ותנועה של קליגרפיה בלי להיות אמן קליגרפיה. מלא אהבה ואלגנטיות.

 

מושלם ללוגואים, כותרות הזמנות, טקסט רץ, וציטוטים.

Sample Usage of Ateret
פונט עטרת בשימוש
Hebrew Font Ateret embellishment